Genealogie van de Familie Gommans / Gommers

Reeds lang ging in mijn familie het gerucht dat een van de voorvaderen Gommans genoemd werd en afkomstig zou zijn uit Maasbree. Enkele jaren geleden kwam ik in het bezit van een computer programma betreffende het opstellen van een stamboom, het begin van mijn speurwerk.

De gegevens van de familie Gommers waren snel bij elkaar gezocht, maar rond 1850 kwam een Martinus Gommers vanuit Maasbree naar Nederweert. In Maasbree was echter niets bekend over hem.
Echter in de Moennik te Helden heeft men alle kerkelijke gegevens vanaf invoering van registratie (ca. 1650) tot aan de invoering van de burgerlijke stand (ca. 1800) van bijna alle omliggende plaatsen.
De gezochte Martinus Gommers bleek in Kessel geboren te zijn, zijn vader schreef zich Gommans en was afkomstig uit Helden. Het bovengenoemde gerucht is bevestigd.
Vanuit Kessel werd de zoektocht voortgezet in de archieven van de gemeente Helden en in de Moennik.
Rond 1700 dreigde het einde van de nasporingen in zicht te komen bij een huwelijk van Martinus Gommans met Cunera Gommans. De vader van de echtgenoot werd niet vermeld in de huwelijksakte, wel werd vermeld dat voor dit huwelijk dispensatie was verleend in verband met bloedverwantschap in de 2 de en 3 de graad. Het zoeken was nu dus gericht op de dispensatie aanvraag, deze dook op in het rijksarchief te Maastricht. En zonder geluk vaart niemand wel. De dispensatie aanvraag was voorzien van een genealogisch schema van drie generaties zodat ik verder terug kon in de tijd tot omstreeks 1600!
Vanaf de stamvader Martinus Goemans, geboren omstreeks 1590, werden vervolgens alle afstammelingen in mannelijke lijn nagegaan en in dit naslagwerk zo compleet mogelijk tot en met 1992 uitgewerkt.

1. Oorsprong van de familienaam.

In het land van Maas en Peel, tussen Kessel en Venraij is de familienaam Gommans reeds vr 1600 wijd verspreid.
In opvallende concentraties echter hebben zich families met deze of soortgelijke namen in de regio Helden-Panningen neer gelaten.

Omstreeks 1630 wordt gestart met het registreren van de kerkelijke gegevens zoals doop, huwelijk en overlijden.
De schrijfwijze varieert sterk omdat men schrijft naar het gehoor, waardoor de namen Gommans, Gommanz, Goemans, Goumans, Coumans, Coemans, Koemans en Gommers voor dezelfde familie kunnen voorkomen.

Er zijn twee verklaringen voor de naam Gommans,
1. Afkomstig van de voornaam Goue of Goude waarvan ook afstammen Goudemans en Goudeseume (OostFries);
2. Afkomstig van Gommarius of Gommanus,
Gommarius is de belijder van het Katholieke Geloof en leefde in de 18 e eeuw te Lier (B), alwaar hij tegen breuken wordt aangeroepen.

2. Herkomst van de gegevens.

In dit familieoverzicht worden gegevens van verschillende oorsprong vermeld.
De oudste gegevens zijn ontleend aan de in de "Moennik" te Helden - Panningen voorhanden zijnde doop-, trouw- en overlijden registers van nagenoeg alle parochies gelegen rond Helden en aan akten van verpachtingen, leningen, verkopen etc. afkomstig van de schepenbank.
Vanaf het tijdstip van invoering van de burgerlijke stand in 1798 zijn de gegevens hieraan ontleend en zijn afkomstig van de Burgerlijke Stand van de desbetreffende gemeenten.
Bij gegevens, afkomstig uit de oude kerkelijke registers is de doopdatum en bij huwelijk de datum van kerkelijke inzegening vermeld.
Bij gegevens afkomstig uit de registers van de burgerlijke stand worden geboortedatum en de datum van het burgerlijk huwelijk aangehouden.
De gegevens van de jongste generaties zijn afkomstig van schriftelijke en/of mondelinge mededelingen en kunnen bij de huwelijksdatum de kerkelijke inzegening en de wettelijke trouwdatum door elkaar zijn gebruikt.

3. Beroepen.

Van oudsher is de familie van agrarische afkomst. In de laatste generaties komen overwegend andere beroepen voor.

4. Gemiddelde leeftijden.

De gemiddelde leeftijd van alle 876 personen is ca. 53 jaar. De vrouwelijke personen hebben een gemiddelde leeftijd van ca. 59 jaar en de mannelijke personen zijn gemiddeld 48 jaar oud geworden.

5. Toelichting op de opzet van de nummering.

Vanaf hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de afstammelingen van de familie Gommans uit Helden vanaf de oudst bekende voorvaderen, waarvan de verwantschap tot de huidige generaties met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
Deze genealogie omvat een periode van ca. 400 jaar en 15 generaties met in totaal 1166 personen
De verwantschap wordt aangegeven in de mannelijke lijn.

De opvolgende generaties zijn genummerd met romeinse cijfers (I,II,III enz.).
Voor verder onderscheid zijn volgnummers toegevoegd (I.1, II.3, IIX.89 enz.).
De kinderen in de verschillende huwelijken zijn genummerd 1,2,3 enz. en achter de voornamen volgt het generatienummer en het volgnummer.
Bij de stamhouders van de families wordt verwezen naar de volgende generatie (zie II.8 enz.).De gegevens van de betreffende stamhouders worden dan ook vermeld in de aangegeven generatie.

Snel opzoeken van gegevens gaat als volgt:
zoek in het Namen register de naam van de aanverwante familie en via de aangegeven pagina nummers komt U bij de gewenste familie uit.